ANLEGGSLEDER

Som Anleggsleder i Åge Nilsen er du med på å lede flere av de største byggeprosjektene i landsdelen. Arbeidssted vil være på byggeplass.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering av vår egen produksjon og opp mot andre fag
 • Fremdriftsplanlegging
 • Deltakelse byggemøter
 • Oppfølging sjekklister
 • Oppfølging avvik
 • Sikre at arbeidet utføres iht kontrakt, beskrivelse og tegninger
 • Noe kalkulasjon av tillegg
 • Bidra til utvikling og rasjonalisering av bedriftens virksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Rørlegger med fagbrev. Teknisk tilleggsutdannelse vil være et pluss
 • Minimum 3-5 års arbeidserfaring som rørlegger på prosjekter
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Gode PC kunnskaper
 • Forståelse for betydning av KS og HMS
 • Kunne reise- og være på anlegg

Vi tilbyr:

 • Trivelige arbeidskollegaer
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og karrieremuligheter
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger

Slik søker du

Send søknad og cv til adm.dir. Tor Torbergsen
E-post: tt@agenilsen.no

Inkluder gjerne referanser i din søknad.

For ytterligere informasjon, kontakt Tor Torbergsen
Telefon: 911 34 279