Nyheter

Når rørlegging blir en lagjobb

Åge Nilsen-teamet tar imot oss ved inngangen til det nye, gigantiske anlegget til SalMar på Senja. Her bygges InnovaNor, som SalMar selv omtaler som Nord-Norges største og mest avanserte lakseslakteri.

Åge Nilsen