Tjenester

Gass og trykkluftanlegg

Vi monterer prosjekterte gass og trykkluftanlegg til industri, storhusholdning, offentlige bygninger og boligkomplekser som f.eks borettslag.

Sprinkleranlegg

Vi monterer sprinkleranlegg så vel i nybygg som eldre bygg. Vi foretar både prosjektering og utførelse, og står som totalansvarlig overfor byggherre og offentlige myndigheter.

Fjernvarmeanlegg

Fjernvarme er en god og effektiv løsning for utnyttelse av energi som ellers ville gått til spille. Vi har kompetansen og erfaringen som trengs for å planlegge, installere og drifte et effektivt fjernvarmeanlegg. Dette er en god investering for fremtiden.

Rørlegger

Vi tilbyr alt av rørleggertjenester. Hoveddelen av vår virksomhet ligger på større prosjekter, som rørentreprenør på oppdrag fra offentlige eller private oppdragsgivere.

Sanitær

Vi leverer komplette sanitæranlegg i nye og eksisterende bygg. Enten som en del av et større prosjekt som underleverandør til entreprenør, eller ved prosjekter som rett og slett krever en stødig rørleggerbedrift.

Varmeanlegg

Effektive og moderne varmeanlegg sørger for hensiktsmessig oppvarming av hus, virksomheter og institusjoner. Dersom dere har behov for å modernisere eller legge nytt varmeanlegg kan vi prosjektere og gjennomføre jobben.