Bærekraft

Bærekraft

«Sammen om de beste løsningene, for en bærekraftig fremtid».

Vår visjon er «sammen om de beste løsningene, for en bærekraftig fremtid».
Som en del av bygg- og anleggsbransjen vet vi at vi spiller en viktig rolle i arbeidet for å skape en mer bærekraftig fremtid. Dette jobber vi med hver dag, i våre prosjekter og sammen med alliansen Konekta.

Sammen med de andre eierselskapene i Konekta har vi etablert en bærekraftstrategi med konkrete bærekraftsmål. Målene ligger til grunn for vårt bærekraftarbeid.

Vi har samarbeidet med flere av våre oppdragsgivere for å sikre at vi har etablert de viktigste bærekraftsmålene med tilhørende måltall.

Våre prioriterte bærekraftsmål

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene
Oppnå likestilling og styrke stillingen til jenter og kvinner i samfunnet.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Som arbeidsplasser i distriktene.

Bærekraftsmål 12: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Som arbeidsplasser i distriktene.

Bærekraftsmål 13: Stoppe 
klimaendringene

Stoppe klimaendringene
Handle omgående for å motarbeide klimaendringene og konsekvensene av dem.

Våre prioriterte bærekraftsområder

Vi arbeider hver dag for å bidra til bærekraftige byggeplasser, bedrifter og løsninger på følgende måte:

Modell for bærekrafttige byggeplasser, løsninger, bedrift, byggeplass
Figur 1

Modell for bærekraft på byggeplass, Sirkularitet og gjenbruk, samarbeid, Energiomstilling og elektrifisering, kompetanse og kultur
Figur 2

Kompetanse og kultur
Bygge kompetanse og kultur som skaper miljøengasjement, attraktivitet og driver frem bærekraftige valg i egen organisasjon og leverandørkjeden.

Sirkularitet og gjenbruk
Sikre ansvarlig drift i egen organisasjon, gjøre bærekraftige produktvalg i tidlig prosjekt-planlegging, og skape nye forretningsmodeller for økt utnyttelse og gjenbruk av materiell.

Energiomstilling og elektrifisering
Være en offensiv tilbyder av tjenester og produkter som bidrar til omstilling mot et fornybart samfunn.

Samarbeid
Invitere til samarbeid og aktivt bidra til å gjennomføre tiltak som løfter bærekraftsagendaen mer enn vi kunne gjort alene.