Bli en del av vårt team

Er du vår nye lagspiller?

Åge Nilsen er et selskap i voldsom vekst, som samtidig kontinuerlig jobber med produktutvikling og nyetableringer. Formet av en bransje hvor endringstakten er høy, søker vi kompetanse som kan være med å løfte oss videre inn i framtiden.

Vil du være med på reisen?

Hvem er vi?

Vi jobber med flere av de største og mest avanserte anleggsjobbene i Nord-Norge, i tillegg har vi servicejobber i nærområdene våre. Selskapet er også medlem av Norsk Rørallianse som består av 10 større frittstående rørentreprenører med til sammen over 3 mrd i omsetning.

Nord-Norges mest spennende arbeidsgiver?

TOTALTEQ er regionens mest slagferdige kompetansehus innen vann, strøm og klima. Med sin spesialisterfaring rigger JM Hansen, Åge Nilsen og Klimaservice seg sammen for en framtid med komplekse behov i bygg- og anleggsbransjen.De tre sterke nordnorske selskapene forener kreftene for å gi kundene de beste totaltekniske løsningene.

Vår ambisjon er et sterkt team med det beste Nord-Norge har å by på av totalteknisk kompetanse.

Ledige stillinger

I forbindelse med de ovennevnte satsingsområder søker Åge Nilsen følgende kompetanse:

Anleggsleder

Som Anleggsleder i Åge Nilsen er du med på å lede flere av de største byggeprosjektene i landsdelen. Arbeidssted vil være på byggeplass.

Prosjektutvikler

Som prosjektutvikler i Åge Nilsen utvikler du og gjennomfører totaltekniske entrepriser på noen av de største prosjektene i Nord-Norge. Du vil bidra med kalkulering og tilbudsarbeid av VVS-tekniske anlegg i prosjekter. Du vil få god mulighet til å jobbe tverrfaglig i et team med kalkulatører, andre prosjektutviklere og prosjektledere.

Åge Nilsen

Prosjektleder

Som prosjektleder i Åge Nilsen er du med å lede flere av de største byggeprosjektene i landsdelen. Du overtar prosjektet fra prosjektutviklerne, og sørger for oppfølging, koordinering og planlegging mot fagarbeiderne.

Åge Nilsen

Ringvegen 9, 9018 Tromsø

AgeNilsenAS

+47 776 93 800

Ringvegen 9, 9018 Tromsø

AgeNilsenAS

+47 776 93 800