Bli en del av vårt team

Er du vår nye lagspiller?

Åge Nilsen er et selskap i voldsom vekst, som samtidig kontinuerlig jobber med produktutvikling og nyetableringer. Formet av en bransje hvor endringstakten er høy, søker vi kompetanse som kan være med å løfte oss videre inn i framtiden.

Vil du være med på reisen?

Hvem er vi?

Åge Nilsen AS er en av Nord-Norges ledende VVS-selskaper. Med datterselskapet Vann & Varme AS er vi 80 ansatte og omsetningen er på 150 mill kr. Virksomheten er over 60 år og selskapet har hatt god økonomisk utvikling. I tillegg til service har selskapet en stor omsetning knyttet til større anlegg med leveranser både til offentlig og privat sektor. Selskapet er også medlem av Norsk Rørallianse som består av 11 større frittstående rørentreprenører med til sammen over 3 mrd i omsetning.

Nord-Norges mest spennende arbeidsgiver?

TOTALTEQ er regionens mest slagferdige kompetansehus innen vann, strøm og klima. Med sin spesialisterfaring rigger JM Hansen, Åge Nilsen og Klimaservice seg sammen for en framtid med komplekse behov i bygg- og anleggsbransjen.De tre sterke nordnorske selskapene forener kreftene for å gi kundene de beste totaltekniske løsningene.

Vår ambisjon er et sterkt team med det beste Nord-Norge har å by på av totalteknisk kompetanse.

Ledige stillinger

I forbindelse med de ovennevnte satsingsområder søker Åge Nilsen følgende kompetanse:

Servicerørlegger

Vi har en solid økning i etterspørsel av servicearbeider og mindre anlegg.
Vi ønsker derfor å øke bemanningen innen dette segmentet og søker
engasjerte servicerørleggere.

Slik søker du

Send søknad og cv til daglig leder Tor Torbergsen på mail: tt@agenilsen.no

Inkluder gjerne referanser i din søknad. For ytterligere informasjon, kontakt Tor Torbergsen på telefon: 911 34 279

Ringvegen 9, 9018 Tromsø

AgeNilsenAS

+47 776 93 800

Ringvegen 9, 9018 Tromsø

AgeNilsenAS

+47 776 93 800