Vi søker rørleggere

Vi har en solid økning i etterspørsel på større og mellomstore anlegg. Vi ønsker derfor å øke bemanningen innen dette segmentet og søker rørleggere