Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Hvordan Åge Nilsen jobber med åpenhetsloven.

Fra 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Åpenhetslovens hovedformål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Vi jobber bevisst rundt aktsomhetsvurdering for våre leverandører.

Vi er en av eierne i alliansen Konekta. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom alliansen, blir ivaretatt av Konekta på vegne av alliansens eierselskaper. Vi har i alle våre samarbeidsavtaler «Code of Conduct» som omhandler etiske retningslinjer og menneskerettigheter.

Aktsomhetsvurdering som en kontinuerlig prosess

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

  • Alliansen sine leverandører blir ivaretatt av Konekta på vegne av alliansens 10 eierselskaper
  • Interne leverandører blir ivaretatt av Åge Nilsen AS

Informasjon og tilsyn

Vi jobber med aktsomhetsvurderingen og den årlige redegjørelsen vil publiseres her innen 30. juni hvert år.

Redegjørelsesplikt

Henvendelser sendes til:          firmapost@agenilsen.no

Forespørsler blir behandlet etter lovens bestemmelser og frister.