Åge Nilsen kjøper Vann & Varme as i Harstad. Åge Nilsen satser med dette sterkere på rørentrepriser og utbyggingsprosjekter i Harstadregionen.
Vann & Varme as fusjoneres inn i Åge Nilsen i 2021.