Om oss

Om oss

Våre tjenester og produkter skal gi en meningsfull og varig forskjell i folks liv.

Åge Nilsen as har nesten 70 års fartstid og har siden 1957 vært en lokalt eid rørleggerbedrift.
Virksomheten teller i dag ca. 75 ansatte og omsetter for ca. 200 millioner kroner. Gjennom både innovativ- og offensiv satsing, har selskapet etablert seg som en av de ledende rørleggerbedriftene i Nord Norge.

Åge Nilsen har sin hovedproduksjon ved store og mellomstore anlegg knyttet til bl.a. næringsbygg, industri, skoler- og undervisningsbygg, boligprosjekter, samt installasjoner for forsvaret. Selskapet håndterer også serviceavtaler og andre oppdrag både for proff- og privatkundemarkedet. Åge Nilsen har også en avdeling som forestår oppussing av bad.

Våre ansatte er de som skaper og leverer løsninger og installasjoner til våre kunder. Vi etterstreber å ha et godt arbeidsmiljø og at ansatte har høy interesse av å oppfylle selskapets visjon og sammen med kollegaer etterleve våre verdier.

Våre tjenester og produkter skal gi en meningsfull og varig forskjell i folks liv

Åge Nilsen ble etablert i 1957. Tromsøbedriften så tidlig nytten av å gjøre prosjekter og arbeider utenfor Tromsø by. Gjennom årene har selskapet hatt entreprenøroppdrag både i Nordland, Troms, Finnmark, og i utlandet. Åge Nilsen har også i perioder hatt en betydelig virksomhet på Svalbard. Selskapet har hatt et innovativt fokus og har blant annet vært en av de første som prøvde ut å produsere- og installere baderomskabiner. I indre Troms har selskapet hatt en stor del av de entrepriser som Forsvaret har etterspurt innenfor selskapets virksomhetsområde. Selskapet har også de senere årene ivaretatt den største delen av rørentreprisene for Forsvaret knyttet til utbyggingen av Evenes.

De siste årene har totaltekniske entrepriser fått et økt fokus og markedsandel i Norge. Åge Nilsen tilpasset seg denne utvikling offensivt gjennom å etablere det totaltekniske selskapet Totalteq i 2018, sammen med sin partner, elektroentreprenøren JM Hansen. Gjennom oppkjøp av ventilasjonsselskapet Klimaservice kunne man tilby totaltekniske kontrakter gjennom egen eid virksomhet. Totalteq har bl.a. hatt varierte og store totaltekniske oppdrag innen sykehus, industri/lakseslakteri, samt næringsbygg m.m.

I 2017 kjøpte Åge Nilsen opp Harstadbedriften Vann & Varme, og styrket med dette tilstedeværelsen og posisjonen i Harstadregionen.

Åge Nilsen eier Konekta sammen med 9 andre tekniske entreprenører. Konekta er en samarbeidsallianse og den største grupperingen i Norge mht omsetning for tekniske fag, med en årlig omsetning på 4 milliarder kroner og 2600 ansatte. Konekta er også en viktig bidragsyter for selskapet i forbindelse med håndtering av innkjøpsavtaler, faglig utvikling og erfaringsutveksling.