Fagrør blir etablert som en rørlegger-eid grossist, og Åge Nilsen er med på eiersiden.