Åge Nilsen kjøper ventilasjonsbedriften Klimaservice AS.
Totalteq samarbeidet dekker dermed alle tekniske fag gjennom egen eid virksomhet.