Visjon og verdier

Visjon og verdier

«Våre tjenester og produkter skal gi en meningsfull og varig forskjell i folks liv»

«Våre tjenester og produkter skal gi en meningsfull og varig forskjell i folks liv»

Verdier

Bærekraft

Vi tar ansvar for miljøet, samfunnet og økonomien. Vi streber etter å minimere vår påvirkning på miljøet og ha et høyt fokus på bærekraft i vår virksomhet.

Profesjonell

Vi skal på alle måter opptre profesjonelt både i forhold til våre kollegaer, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Organisering

Vi skal sørge for å planlegge og organisere oss og vårt arbeid på en strukturert og effektiv måte. Det innebærer at vi har klart definerte roller og oppgaver, tydelige mål og forventningsavklaringer oss imellom.

Ansvarstaking

Den enkelte av oss skal ta ansvar for å fylle sin rolle og ivareta sine arbeidsoppgaver på en faglig god og effektiv måte.

Forbedring

Vi skal alle være genuint opptatt av å bidra til forbedring og delta aktivt i gjennomføringen av forbedringstiltak som besluttes, slik at vi til enhver tid jobber etter «beste praksis».

Felleskap

Vårt felleskap er satt sammen av personer med ulike personlighet, kompetanse og holdninger. Forskjeller skal vi dyrke på en måte som styrker oss. I samspill med hverandre skal vi utvikle kompetanse og synergier.