Åge Nilsen as går inn NRA (Norsk Rørallianse), som i 2022 skifter navn til Konekta AS. Åge Nilsen er en av 10 eierbedrifter som til sammen omsetter for over 4 milliarder kroner og har 2600 ansatte. Konekta fokuserer på innkjøpsavtaler, kompetanseheving og erfaringsutveksling.