Vår historie

Vår historie

Åge Nilsen AS er en av Nord Norges ledende rørleggerbedrifter med nesten 70 års erfaring.

  • Gründer Åge Nilsen deltar i slaget om Narvik.

  • Åge Nilsen etableres. Asbjørn Hansen blir en sentral medarbeider for Åge Nilsen, hvor han senere kjøper selskapet og utvikler det til å bli en ledende rørbedrift i Nord Norge.

  • Fagrør blir etablert som en rørlegger-eid grossist, og Åge Nilsen er med på eiersiden.

  • Åge Nilsen as går inn NRA (Norsk Rørallianse), som i 2022 skifter navn til Konekta AS. Åge Nilsen er en av 10 eierbedrifter som til sammen omsetter for over 4 milliarder kroner og har 2600 ansatte. Konekta fokuserer på innkjøpsavtaler, kompetanseheving og erfaringsutveksling.

  • Åge Nilsen overtar virksomheten til Nilsson as i Tromsø og øker dermed sin totale kapasitet, samt satsing på fagbutikk for privatmarkedet.

  • Åge Nilsen kjøper Vann & Varme as i Harstad. Åge Nilsen satser med dette sterkere på rørentrepriser og utbyggingsprosjekter i Harstadregionen. Vann & Varme as fusjoneres inn i Åge Nilsen i 2021.

  • Åge Nilsen etablerer Totalteq as sammen med elektroentreprenøren JM Hansen. Totalteq etableres for å tilby totaltekniske entrepriser for avanserte og større prosjekter.

  • Åge Nilsen signerer den største kontrakten i selskapets historie for byggingen av Narvik Sykehus. Dette er det 3. i rekken av større prosjekter som er inngått gjennom Totalteq-samarbeidet.

  • Åge Nilsen kjøper ventilasjonsbedriften Klimaservice AS. Totalteq samarbeidet dekker dermed alle tekniske fag gjennom egen eid virksomhet.

  • Åge Nilsen oppnår den høyeste omsetningen i selskapets historie med 196 millioner kroner.