Kystens hus

ByggherreAS Samvirkegården (Norge Råfisklag 40%, SIVA 30 % og Utstillingsplassen Eiendom 30 %)

Byggtype: Kontor- og næringsbygg

Periode: 2013 – 2015

Størrelse: 12 813 kvm

Totale prosjektkostnader: 350 millioner kroner

Totalentreprenør: Econor

Byggeledelse: WSP Norge / MjøsConsult

Arkitekt og LARK: Narud Stokke Wiig

Rådgivere: RIB: Asplan Viak l RI Geologi og Miljøgeologi: Multiconsult l RIBr: Norconsult l RIE: Bravida

Underentreprenører/levrandører: Grunn- og utomhusarbeider: Roald Madsen l Hulldekke/søyler: ElementNor l Stål: Tial OU l Solav-
skjerming: Appelbom l Systemvegger/ himling: Troms Byggmontering l Lås og beslag: KABA l Maler- og flis: Schwencke & Sønn l Parkett: ABS Parkettgruppen l Blikkenslager: Bertheussen Blikkenslager l Kjøkken: HTH l Storkjøkken: Myrvold Storkjøkken l Brann/lydtetting: Firesafe l

Rør: Åge Nilsen l Ventilasjon/kjøling: GK Inneklima l Heiser: Kone l Vare-
heiser: Translift l Trappesystem: HC Cosmos, Litauen l Porter/ rullegitter: Hörmann l Taktekking og PVC- kledning: Tromsø Takmontering l Stålramme til akvarium: Båt & Byggstål

 

Leveranse:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Sprinkleranlegg