Helikopterbase Bardufoss

Helikopterbase Bardufoss

Prosjekttype:

Forsvaret

Størrelse:

10000 m²

Lokalisering:

Bardufoss

Byggeperiode:

2015-2017

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktspartner:

Bjørn Bygg AS

Leveranse:

  • Sanitær
  • Varme m/Fjernvarme
  • Kjøling
  • Trykkluft
  • Sprinkler
  • Slukkegass
  • Vanntåke
  • Vakuum