Hovedkvarter Evenes

Hovedkvarter Evenes

Prosjekttype:

Forsvaret

Størrelse:

1200 m²

Lokalisering:

Evenes

Byggeperiode:

2020-2021

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktspartner:

Harstadbygg AS

Leveranse:

  • Sanitær
  • Varme
  • Komfortkjøling