Lians Caravan

Lians Caravan

Prosjekttype:

Næringsbygg

Størrelse:

6000 m²

Lokalisering:

Andslimoen

Byggeperiode:

2022

Byggherre:

Lians Eiendom AS

Kontraktspartner:

Econor AS

Leveranse:

  • Sanitær
  • Varme m/ luft til vann varmepumpe
  • Sprinkler