Mannskapsforlegning Evenes

Mannskapsforlegning Evenes

Prosjekttype:

Forsvaret

Størrelse:

2500 m²

Lokalisering:

Evenes

Byggeperiode:

2019-2020

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktspartner:

Harstadbygg AS

Leveranse:

  • Sanitær
  • Varme