Nytt Teknologibygg UIT

Nytt Teknologibygg UIT

Prosjekttype:

Skoler- og undervisningsbygg

Størrelse:

9000 m²

Lokalisering:

Tromsø

Byggeperiode:

2013-2016

Byggherre:

Statsbygg

Kontraktspartner:

Statsbygg

Leveranse:

  • Sanitær
  • Varme
  • Sprinkel
  • Kjøling
  • Gass
  • Trykkluft