Porsanger Enøk Utfasing Fosilt

Porsanger Enøk Utfasing Fosilt

Prosjekttype:

Forsvaret

Lokalisering:

Porsangmoen

Byggeperiode:

2018

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktspartner:

ONOS

Leveranse:

  • Varme