Seljestad Boligpark

Seljestad Boligpark

Prosjekttype:

Leiligheter - Boliger

Størrelse:

1500 m²

Lokalisering:

Harstad

Byggeperiode:

2020

Byggherre:

Seljestad Utvikling

Kontraktspartner:

BoNord AS

Leveranse:

  • Sprinkler
  • Varme