Sheltere og Hangar Evenes

Sheltere og Hangar Evenes

Prosjekttype:

Forsvaret

Lokalisering:

Evenes

Byggeperiode:

2019-2020

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktspartner:

Forsvarsbygg

Leveranse:

  • Varmeanlegg
  • Brannslukking
  • Luftbehandling

Rehabilitering av 1 Hangar og 4 Sheltere