Teknisk Bygg Evenes

Teknisk Bygg Evenes

Prosjekttype:

Forsvaret

Størrelse:

600 m²

Lokalisering:

Evenes Flystasjon

Byggeperiode:

2021

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktspartner:

Harald Nilsen AS

Leveranse:

  • Sanitær