Trondenes Boligpark

Trondenes Boligpark

Prosjekttype:

Leiligheter - Boliger

Størrelse:

1500 m²

Lokalisering:

Harstad

Byggeperiode:

2021

Kontraktspartner:

Bjørn Bygg AS

Leveranse:

  • Sanitær
  • Sprinkler