Storgata 25

Prosjekttype: Butikk og kontorlokaler
Tidsrom: 01.03.19-01.0420(butikk) 1.6.20(kontor)
Bruttoareal: 9000 kvm
Byggherre: STG 25 AS
Tiltakshaver: Pellerin AS
Arkitekt: Niels Torp AS

Leveranse:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Sprinkleranlegg