Hovedvaktbygg Evenes

Hovedvaktbygg Evenes

Prosjekttype:

Forsvaret

Størrelse:

600 m²

Lokalisering:

Evenes

Byggeperiode:

2020

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktspartner:

Bjørn Bygg AS

Leveranse:

  • Sanitær
  • Varme
  • Komfortkjøling
  • Sprinkler
  • Slukkegass