Ramsund Ubåtkai

Ramsund Ubåtkai

Prosjekttype:

Forsvaret

Lokalisering:

Ramsund

Byggeperiode:

2015

Byggherre:

Forsvarsbygg

Kontraktspartner:

Forsvarsbygg

Leveranse:

  • Sjøvannsledning for vann og spillvann
  • Fuelledning og ledning for ballastvann
  • Trykkluft og luftbehandling