SalMar

SalMar

Prosjekttype:

Industri

Størrelse:

16500 m²

Lokalisering:

Silsand

Byggeperiode:

2019-2021

Byggherre:

SalMar

Kontraktspartner:

HENT

Leveranse:

  • Sanitær
  • Varme
  • Sprinkler
  • Kjøling
  • Trykkluft